Rotavdrag Målare

Få avdrag på arbetskostnaden

När du är ägare till en villa eller en bostadsrätt så kan du använda rotavdraget för att få rabatt på arbetskostnaden vid renovering.

Rotavdrag målare för minskade kostnader vid renovering

Rotavdraget är ett skatteavdrag som är till för att sänka kostnaderna när du som är ägare till din bostad anlitar professionella hantverkare för renovering. Objektet som renoveras måste fungera som din huvudsakliga bostad. Du kan få rotavdrag för del av arbetskostnaden när du anlitar professionella målare.

Hur mycket kan man maximalt dra av med rotavdrag?

Rotavdraget går enbart att använda för att minska arbetskostnaden. Kostnader för material är inte avdragsgilla. Rotavdraget är kopplat till person och avdrag på upp till 15 000 kr för arbetskostnad vid renovering går att dra av. Maxbeloppet som avdraget beräknas på är 50 000 kr per år och avdraget är då 30%. Om ni är två ägare till bostadsrätten eller villan och båda har den som permanent bostad kan ni tillsammans dra av upp till 30 000 kr på arbetskostnaden vid renovering per år så länge den är utförd av professionella hantverkare.

Hur gör man för att ansöka om rotavdrag?

Du använder en e-tjänst för rotavdrag på Skatteverkets webbplats för att ansöka om rotavdrag. Ansökan måste var gjord senast den 1 februari året efter att arbetet har utförts. Att du redan har betalt för renoveringsarbetet är också ett krav för att du ska vara berättigad till rotavdrag. När du anlitar oss går vi igenom exakt hur du ska gå tillväga med din ansökan.

Sammanfattning

Du kan ansöka om rotavdrag hos Skatteverket när du använder professionella hantverkare för att renovera din permanenta bostad. Rotavdraget gäller enbart arbetskostnaden. Du kan dra av upp till 30% av arbetskostnaden vid renovering. Maxbeloppet du kan dra av är begränsat till 15 000 kr per år och per ägare till bostaden.

Målare Stockholm © 2024